sigla

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Prezentare | Informații utile | Activitate | Acte necesare | EMC | GRAD PRINCIPAL 2023

CONTACT

siglams

siglaCS

Asistent.ro

Viața medicală

ANUNŢ IMPORTANT !!!

      Ca urmare a solicitării noastre, conducerea Ministerului Sănătăţii a aprobat o derogare de 3 luni privind participarea candidaţilor la examenul de obţinere a gradului principal, sesiunea 28.09.2023 (5 ani vechime până la data de 28.12.2023), cu condiţia eliberării certificatelor doveditoare ale gradului profesional obţinut după data de îndeplinire a celor 5 ani experienţă profesională.

*

*                *

GRAD PRINCIPAL 2023

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2023

          Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii anunţ examen de grad principal sesiunea 2023 (click AICI)

*

*                        *

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2023

   

      Examenul de grad principal - sesiunea 2023, se va desfăşura în data de 28.09.2023 pentru toate specialitățile (asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali).

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate (click aici)