sigla

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Prezentare | Informaţii utile | Activitate | Acte necesare | EMC | GRAD PRINCIPAL 2023

CONTACT

siglams

siglaCS

Asistent.ro

Viaţa medicală

Educaţia medicală continuă (EMC) este o activitate permanentă a organizaţiei, stabilită prin lege şi reglementată de Regulamentul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, aprobat de către Consiliul Naţional al OAMGMAMR. Scopul ei este de reactualizare, completare şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale ale membrilor organizaţiei.

Acţiunile organizate la nivel de filială pot fi creditate de către Comisia Naţională la propunerea Comisiei Judeţene şi numai cu avizul preşedintelui de filială judeţeană. Numărul de credite care se acordă este în funcţie de tipul de manifestare şi de durata acesteia.

Regulament EMC

        Lectorii cursurilor sunt cadre universitare, specialişti şi asistenţi medicali - formatori acreditaţi de către Comisia Naţională de EMC.

Filiala Bihor a format în anul 2009 un număr de 11 formatori din rândul asistenţilor medicali, membri ai filialei.

Cursurile se ţin la sala de cursuri a Ordinului conform unui grafic care se întocmeşte la sfârşitul lunii pentru luna următoare.

Înscrierea la cursuri se face personal sau telefonic, în timpul programului de lucru cu publicul, până la limita ocupării locurilor pentru fiecare grupă.

În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute care împiedică prezentarea la cursul pentru care a fost programat, asistentul medical respectiv va anunţa telefonic neprezentarea, în timp util, şi se va reprograma pentru o altă dată.

Pentru a facilita accesul la cursuri în vederea acumulării creditelor obligatorii, conducerea filialei Bihor a hotărât organizarea de cursuri  ce se vor desfăşura prin deplasarea lectorilor la unităţile sanitare din teritoriu, conform unui grafic stabilit de comun acord  cu membrii Consiliului Judeţean - reprezentanţi ai unităţilor respective.

Informaţii legate de graficul, programul şi locaţia în care se vor desfăşura acestea le puteţi solicita reprezentanţilor dumneavoastră din unităţile sanitare în care lucraţi.