sigla

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Prezentare | Informaţii utile | Activitate | Acte necesare | EMC | GRAD PRINCIPAL 2023

CONTACT

siglams

siglaCS

Asistent.ro

Viaţa medicală

         

· Dosar

· Cazier judiciar

· Fişa medicală tip conducător auto

· Adeverinţă de la locul de muncă cu data angajării, perioada de întrerupere în exercitarea profesiei (şomaj-perioada, concediu fără salariu-perioada, concediu pentru îngrijirea copilului-perioada, pensionare-data pensionării)

· Copie de pe asigurarea de răspundere civilă (MALPRAXIS) încheiată pentru tot anul în curs:

                 - echivalentul în lei la data încheierii contractului de asigurare a sumei de 10.000 Euro pentru asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi

                 - echivalentul în lei la data încheierii contractului de asigurare a sumei de 4.000 Euro pentru asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, CMI

                 - echivalentul în lei la data încheierii contractului de asigurare a sumei de 2.000 Euro pentru asistenţii medicali de farmacie care îşi exercită profesia

· Copie legalizată de pe diploma de bacalaureat

· Copie legalizată de pe diploma de şcoală sanitară absolvită

· Copie legalizată de pe adeverinţa de grad principal

· Copie xerox buletin/carte de identitate

· Copie xerox certificat de căsătorie

     
   Metodologia de reatestare